Narodil se v roce 1984 v rodině akademických pracovníků. Od začátku se bouřil proti rodinným tradicím a nebyl určen pro akademickou kariéru. Akademický prospěch byl vždy na hraně – a o to větší bylo překvapení, že se odvážil začít vysokoškolské studium, které úspěšně ukončil v roce 2002. Ještě větším překvapením bylo nastoupení na doktorské studium.

Během své „sportovní“ kariéry se věnoval tenisu, softballu. Dále také 8 let trénoval volejbal (příprava, mladší žákyně, starší žákyně, pomocné práce se staršími ročníky) a 6 let dělal rozhodčí volejbalu. Poslední 3 roky se věnuje rekreačnímu běhu.

V současné době reprezentuje 3 sportovní „kluby“:

  • BK Ivety Lodrové – od 10/2016
  • run2run@cz  – od 09/2017
  • PIM  – dle možností, nyní 08/2017-12/2018