Šlo to rychle – netrvalo to ani 3 týdny a základová deska byla zalitá betonem.

Stavební firma velmi rychle vykopala základy do předepsané hloubky. Před výkopem základové spáry jsme se báli archeologického průzkumu a případného zdržení stavby, ale … kontrola proběhla elektronicky a „bez nálezu“ – hurá.

Následovalo položení uzemnění, příprava vodovodních trubek a zalití základové spáry betonem. Následovala příprava ztraceného bednění a další betonáž.

Když jsem se vracel z porodnice, kde se mi narodil syn, tak jsem se na pozemku zastavil a byl jsem v šoku. Pozemek byl srovnaný a část již byla zasypána štěrkem – wow obří změna. Od pár kupiček hlíny a betonu začíná stavba nabírat obrysy.

V následujících dnech se připravovaly všechny vývody na elektro, sdělovací kabely a kanalizací (splaškovou a dešťovou). Po několika kontrolách (prostupů, provazování betonu, všech specifik) se snad vše podařilo a můžeme zalévat betonem.

Betonování základové desky

Když už jsme byli v betonování, připravili jsme si také základ pro vodoměrnou šachtu tak, aby se dala brzy osadit a pokračovat ve vodovodní přípojce.

Conmax – dokončil základovou desku.

My – připravujeme napojení vody do řadu (tzn. vodoměrná šachta <> řad) a natažení chrániček od elektroměrné skříně, natažení přípravy na tlakovou kanalizaci a …. prostě s chutí do toho.

Před betonáží
Po betonáži