Všechno dění vypuklo 20.4., když jsme podepsali smlouvu na vybudování HRUBÉ stavby se společností CONMAX. Věci měly rychlý spád – 20.4. 2020 v poledne jsme si vyzvedli stavební povolení a hned v podvečer jsme podepisovali smlouvu o hrubé stavbě.

Předání staveniště bylo jednoduché. O víkendu jsme vystrojili vrt a připravili elektroinstalaci a ještě z přípravy na vrt studny byl připraven nájezd pro auta a strhnutý plot.

Stavební firma se do toho pustila. Během prvních pár dní si vybavili staveniště, zakopali studnu a vyzkoušeli studnu , navezli první materiál.

A co nás čeká – na firmě bude kopání základové spáry, která se vyleje betonem a my připravujeme vodovodní přípojku.