Projekt:

  • Podlahová plocha:
  • Pater: 2

Jak šel čas

  • Koupě pozemku
  • Žádost o stavební povolení
  • 15.4. 2020 – vydání stavebního povolení
  • 20.4. 2020 – začátek stavby (převzetí staveniště)
  • 24.4. 2020 – vytičení stavby