Stavba #2 základová deska

Stavba #2 základová deska

Šlo to rychle - netrvalo to ani 3 týdny a základová deska byla zalitá betonem. Stavební firma velmi rychle vykopala základy do předepsané hloubky. Před výkopem základové spáry jsme se báli archeologického průzkumu a případného zdržení stavby, ale ... kontrola proběhla elektronicky a "bez nálezu" - hurá. Následovalo položení uzemnění, příprava vodovodních trubek a zalití základové spáry betonem. Následovala příprava ztraceného bednění a další betonáž. Když jsem se vracel z porodnice, kde se mi narodil syn, tak jsem se na pozemku zastavil a byl jsem v šoku. Pozemek byl srovnaný a část již byla zasypána štěrkem - wow obří změna. Od pár kupiček hlíny a betonu začíná stavba nabírat obrysy. V následujících dnech se připravovaly všechny vývody na elektro, sdělovací kabely a kanalizací (splaškovou a dešťovou). Po několika kontrolách (prostupů, provazování betonu, všech specifik) se snad vše podařilo a můžeme zalévat betonem. Betonování základové desky Když už jsme byli v betonování, připravili jsme si také základ pro vodoměrnou šachtu tak, aby se dala brzy osadit...
Read More
Stavba #1 – počátky

Stavba #1 – počátky

Všechno dění vypuklo 20.4., když jsme podepsali smlouvu na vybudování HRUBÉ stavby se společností CONMAX. Věci měly rychlý spád - 20.4. 2020 v poledne jsme si vyzvedli stavební povolení a hned v podvečer jsme podepisovali smlouvu o hrubé stavbě. Předání staveniště bylo jednoduché. O víkendu jsme vystrojili vrt a připravili elektroinstalaci a ještě z přípravy na vrt studny byl připraven nájezd pro auta a strhnutý plot. Stavební firma se do toho pustila. Během prvních pár dní si vybavili staveniště, zakopali studnu a vyzkoušeli studnu , navezli první materiál. A co nás čeká - na firmě bude kopání základové spáry, která se vyleje betonem a my připravujeme vodovodní přípojku. ...
Read More